سرور مجازی ایران

sm1 0 موجود است

پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت
هارد 20 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm2 0 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 25 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm3 0 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%

sm4 0 موجود است

پردازنده 3 هسته
رم 2 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت ssd
پهنای باند نامحدود
پورت شبکه 1 گیگابایت
ای پی اختصاص داده شده 1
آپتایم 99.9%