هاست NVME آلمان

نکته1:نصب چت روم،خبر خوان و انواع ربات در این سرور ممنوع است. Addon Domains در این سرور 1 هست

هاست 500 مگابایت NVME پربازدید
 • 100 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 25 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 125 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 20% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 1024 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 1024 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
99,000 ریال ماهانه
270,000 ریال سه ماهه
440,000 ریال شش ماهه
790,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 1 گیگ NVME پربازدید
 • 400 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 30 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 135 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 25% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 1536 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 1536 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
150,000 ریال ماهانه
390,000 ریال سه ماهه
750,000 ریال شش ماهه
1,350,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 2 گیگ NVME پربازدید
 • 500 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 35 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 145 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 30% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 2048 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 2048 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
199,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سه ماهه
990,000 ریال شش ماهه
1,890,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگ NVME پربازدید
 • 700 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 40 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 155 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 35% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 2560 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 2560 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
299,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
1,290,000 ریال شش ماهه
2,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگ NVME پربازدید
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 45 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 165 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 40% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 3072 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 3072 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
399,000 ریال ماهانه
950,000 ریال سه ماهه
1,590,000 ریال شش ماهه
2,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 20 گیگ NVME پربازدید
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • 45 کانکشن همزمان(Concurrent connections)
 • 165 پروسس همزمان(Number of processes)
 • 40% مصرف سی پی یو( CPU Usage)
 • 3072 kb ورودی و خروجی(I/o Usage)
 • 3072 mb میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
490,000 ریال ماهانه
1,350,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 40 گیگ NVME پربازدید

حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072 mb
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری هفتگی
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین بله

890,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سه ماهه
4,500,000 ریال شش ماهه
6,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 80 گیگ NVME پربازدید

حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگ
کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
پروسس همزمان(Number of processes) 165
مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
میزان رم 3072 mb
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری هفتگی
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین بله

1,450,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سه ماهه
7,000,000 ریال شش ماهه
9,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید