هاست NVME آلمان

نکته1:نصب چت روم،خبر خوان و انواع ربات در این سرور ممنوع است. Addon Domains در این سرور 1 هست

هاست 100 مگابایت NVME
 • 50 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
70,000 ریال ماهانه
140,000 ریال سه ماهه
240,000 ریال شش ماهه
440,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 200 مگابایت NVME
 • 100 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
80,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
390,000 ریال شش ماهه
690,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 500 مگابایت NVME
 • 100 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
99,000 ریال ماهانه
270,000 ریال سه ماهه
440,000 ریال شش ماهه
790,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 1 گیگ NVME
 • 400 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
150,000 ریال ماهانه
420,000 ریال سه ماهه
790,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 2 گیگ NVME
 • 500 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
220,000 ریال ماهانه
590,000 ریال سه ماهه
1,150,000 ریال شش ماهه
2,200,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگ NVME
 • 700 مگابایت حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
299,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سه ماهه
1,490,000 ریال شش ماهه
2,890,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگ NVME
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
399,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
1,990,000 ریال شش ماهه
3,690,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 20 گیگ NVME
 • 1 گیگ حداکثر حجم دیتابیس در این سرور
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • یک عدد تعداد Addon Domains
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • LiteSpeed وب سرور
 • بله تحویل فوری و آنلاین
590,000 ریال ماهانه
1,650,000 ریال سه ماهه
2,990,000 ریال شش ماهه
5,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 40 گیگ NVME

حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری هفتگی
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین بله

1,300,000 ریال ماهانه
3,800,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
11,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 80 گیگ NVME

حداکثر حجم دیتابیس در این سرور 2 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل Cpanel
نصب مدیریت محتوا برای اکانت سالانه رایگان
بک آپ گیری هفتگی
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
تحويل پس از پرداخت آنلاين
وب سرور LiteSpeed
تحویل فوری و آنلاین بله

2,500,000 ریال ماهانه
7,000,000 ریال سه ماهه
13,500,000 ریال شش ماهه
23,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید