لطفا جهت درخواست سرور اختصاصی تیکت بفرستید.

هزینه مدیریت سرور در صورت تمایل جهت رفع مشکلات در طول یک ماه 50 هزار تومان خواهد بود.

فروش این محصول برای همیشه متوقف شده است