نمایندگی هاست SSD ایران

نمایندگی هاست ایران 5 گیگ

پهنای باند 90 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 8
تحويل پس از پرداخت آنلاين

450,000 ریال
1,260,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 10 گیگ

پهنای باند 120 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 16
تحويل پس از پرداخت آنلاين

800,000 ریال
2,240,000 ریال سه ماهه
4,200,000 ریال شش ماهه
8,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 20 گیگ

پهنای باند 160 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 35
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,300,000 ریال
3,600,000 ریال سه ماهه
6,800,000 ریال شش ماهه
13,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 40 گیگ

پهنای باند 250 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 60
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,200,000 ریال
6,160,000 ریال سه ماهه
11,600,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 60 گیگ

پهنای باند 500 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 75
تحويل پس از پرداخت آنلاين

3,200,000 ریال
8,900,000 ریال سه ماهه
16,900,000 ریال شش ماهه
30,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 90 گیگ

پهنای باند 800 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 99
تحويل پس از پرداخت آنلاين

4,500,000 ریال
12,600,000 ریال سه ماهه
23,000,000 ریال شش ماهه
42,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 120 گیگ

پهنای باند 1100 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 120
تحويل پس از پرداخت آنلاين

5,700,000 ریال
15,900,000 ریال سه ماهه
30,000,000 ریال شش ماهه
50,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 150 گیگ

پهنای باند 1500 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 150
تحويل پس از پرداخت آنلاين

6,900,000 ریال
19,000,000 ریال سه ماهه
36,000,000 ریال شش ماهه
60,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید