مستر ریسلر هاست NVME آلمان

MRP-10g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 16
اکانت ریسلر مجاز 5
تحويل پس از پرداخت آنلاين

900,000 ریال
2,550,000 ریال سه ماهه
4,800,000 ریال شش ماهه
9,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-20g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 35
اکانت ریسلر مجاز 10
تحويل پس از پرداخت آنلاين

1,400,000 ریال
3,900,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-40g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 60
اکانت ریسلر مجاز 15
تحويل پس از پرداخت آنلاين

2,300,000 ریال
6,500,000 ریال سه ماهه
12,200,000 ریال شش ماهه
23,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-60g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 75
اکانت ریسلر مجاز 20
تحويل پس از پرداخت آنلاين

3,300,000 ریال
9,500,000 ریال سه ماهه
17,500,000 ریال شش ماهه
31,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-90g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 99
اکانت ریسلر مجاز 25
تحويل پس از پرداخت آنلاين

4,600,000 ریال
12,900,000 ریال سه ماهه
23,500,000 ریال شش ماهه
43,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-120g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 120
اکانت ریسلر مجاز 30
تحويل پس از پرداخت آنلاين

5,800,000 ریال
16,500,000 ریال سه ماهه
31,000,000 ریال شش ماهه
51,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-150g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 150
اکانت ریسلر مجاز 35
تحويل پس از پرداخت آنلاين

6,990,000 ریال
19,900,000 ریال سه ماهه
37,000,000 ریال شش ماهه
61,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
MRP-200g

کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری هفتگی
ایمیل ندارد
تعداد بانک اطلاعاتی نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
وب سرور LiteSpeed
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
اکانت سي پنل مجاز 200
اکانت ریسلر مجاز 40
تحويل پس از پرداخت آنلاين

9,000,000 ریال
24,500,000 ریال سه ماهه
46,000,000 ریال شش ماهه
81,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید