هاست NVME آلمان

نکته1:نصب چت روم،خبر خوان و انواع ربات در این سرور ممنوع است. Addon Domains در این سرور 1 هست

هاست 100 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

90,000 ریال
250,000 ریال سه ماهه
470,000 ریال شش ماهه
900,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 200 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

110,000 ریال
300,000 ریال سه ماهه
580,000 ریال شش ماهه
1,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 500 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

130,000 ریال
360,000 ریال سه ماهه
680,000 ریال شش ماهه
1,300,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 1 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

180,000 ریال
500,000 ریال سه ماهه
950,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 2 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

240,000 ریال
670,000 ریال سه ماهه
1,270,000 ریال شش ماهه
2,400,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 5 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

350,000 ریال
980,000 ریال سه ماهه
1,850,000 ریال شش ماهه
3,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 10 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

650,000 ریال
1,800,000 ریال سه ماهه
3,400,000 ریال شش ماهه
6,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 20 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

950,000 ریال
2,650,000 ریال سه ماهه
5,000,000 ریال شش ماهه
9,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 40 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

1,500,000 ریال
4,200,000 ریال سه ماهه
7,950,000 ریال شش ماهه
15,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 80 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

2,700,000 ریال
7,500,000 ریال سه ماهه
14,000,000 ریال شش ماهه
27,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید