هاست NVME آلمان

نکته1:نصب چت روم،خبر خوان و انواع ربات در این سرور ممنوع است. Addon Domains در این سرور 1 هست

هاست 100 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

70,000 ریال
180,000 ریال سه ماهه
240,000 ریال شش ماهه
440,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 200 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

80,000 ریال
200,000 ریال سه ماهه
390,000 ریال شش ماهه
690,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 500 مگابایت NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

99,000 ریال
270,000 ریال سه ماهه
440,000 ریال شش ماهه
790,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 1 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

150,000 ریال
420,000 ریال سه ماهه
790,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 2 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

220,000 ریال
590,000 ریال سه ماهه
1,150,000 ریال شش ماهه
2,200,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 5 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

299,000 ریال
800,000 ریال سه ماهه
1,490,000 ریال شش ماهه
2,890,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 10 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

399,000 ریال
1,100,000 ریال سه ماهه
1,990,000 ریال شش ماهه
3,690,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 20 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

590,000 ریال
1,650,000 ریال سه ماهه
2,990,000 ریال شش ماهه
5,490,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 40 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

1,300,000 ریال
3,800,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
11,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست 80 گیگ NVME

پهنای باند ماهیانه نامحدود
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
Addon Domains یک عدد
ورژن PHP تمام نسخه ها
بکاپ گیری هفتگی رایگان
تحویل خودکار و آنی

2,500,000 ریال
7,000,000 ریال سه ماهه
13,500,000 ریال شش ماهه
23,000,000 ریال سالانه

سفارش دهید