هاست دانلود و آپلود

در سرور دانلود هیچ گونه بک آپ گیری توسط ما انجام نمیشود

هاست دانلود 1 گیگ

پهنای باند ماهانه 30 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

50,000 ریال
130,000 ریال سه ماهه
180,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 2 گیگ

پهنای باند ماهانه 40 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

60,000 ریال
170,000 ریال سه ماهه
250,000 ریال شش ماهه
450,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 3 گیگ

پهنای باند ماهانه 50 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

80,000 ریال
220,000 ریال سه ماهه
420,000 ریال شش ماهه
750,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 5 گیگ

پهنای باند ماهانه 100 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

120,000 ریال
340,000 ریال سه ماهه
640,000 ریال شش ماهه
1,100,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 10 گیگ

پهنای باند ماهانه 200 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

160,000 ریال
440,000 ریال سه ماهه
840,000 ریال شش ماهه
1,590,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 20 گیگ

پهنای باند ماهانه 500 گیگ
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

270,000 ریال
740,000 ریال سه ماهه
1,420,000 ریال شش ماهه
2,690,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 35 گیگ

پهنای باند ماهانه 1 ترا
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

420,000 ریال
1,150,000 ریال سه ماهه
2,190,000 ریال شش ماهه
3,990,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 50 گیگ

پهنای باند ماهانه 2 ترا
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

490,000 ریال
1,350,000 ریال سه ماهه
2,570,000 ریال شش ماهه
4,890,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 70 گیگ

پهنای باند ماهانه 2.5 ترا
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

650,000 ریال
1,700,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
5,700,000 ریال سالانه

سفارش دهید
هاست دانلود 100 گیگ

پهنای باند ماهانه 3 ترا
وب سرور LiteSpeed
کنترل پنل cPanel
ایمیل ندارد
ورژن PHP تمام نسخه ها
تحویل خودکار و آنی
امکان ایجاد دیتابیس ندارد

770,000 ریال
2,120,000 ریال سه ماهه
4,040,000 ریال شش ماهه
7,690,000 ریال سالانه

سفارش دهید