افزونه های سئو و بهینه سازی وردپرس

افزونه سئو یواست
 • 16.1 نسخه فعلی
 • Yoast SEO Premium نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه سئو محلی یواست
 • 13.8 نسخه فعلی
 • Yoast Local SEO Premium نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه سئو یواست برای ووکامرس
 • 13.9 نسخه فعلی
 • Yoast SEO: WooCommerce نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه یواست سئو ویدیو
 • 13.7 نسخه فعلی
 • Yoast SEO: Video نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه افزایش سرعت سایت راکت
 • 3.8.7 نسخه فعلی
 • WP Rocket نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه گواهینامه امنیتی SSL وردپرس
 • 4.1.6 نسخه فعلی
 • Really Simple SSL pro نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
سئوی وردپرس رنک مث پرو
 • 2.4.2 نسخه فعلی
 • Rank Math SEO PRO نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل
افزونه نمایش هوشمند مطالب مرتبط
 • 2.2.4 نسخه فعلی
 • Inline Related Posts Pro نام انگلیسی
 • حدودا هر 10 روز یک بار ارائه آپدیت ها
 • بله قابلیت آپدیت خودکار
 • بله آپدیت دستی فقط با یک کلیک
 • خیر نصب و کانفیگ رایگان
 • آموزش و توضیحات کامل