مقالات

 قطع نشدن پروسه ها در SSH با قطع شدن اینترنت شما !

آموزش استفاده از دستور screen در لینوکس یکی از مشکلات کار با SSH، قطع شدن آن در زمان قطع اتصال...

 مسیر فایل های مدیریتی سی پنل

CPanel Backend Files Cpanel directory : /usr/local/cpanel Third Party tools :...

 مسیر فایل های کانفیگی در سی پنل

Important conf files Apache configuration file: /etc/httpd/conf/httpd.conf Exim mail server...