نمایندگی هاست SSD ایران

نمایندگی هاست ایران 5 گیگ

پهنای باند 70 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 8 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

450,000 ریال ماهانه
1,100,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 10 گیگ

پهنای باند 120 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 16 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

700,000 ریال ماهانه
1,600,000 ریال سه ماهه
3,000,000 ریال شش ماهه
5,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 20 گیگ

پهنای باند 160 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 35 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,100,000 ریال ماهانه
2,500,000 ریال سه ماهه
4,500,000 ریال شش ماهه
8,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 40 گیگ

پهنای باند 250 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 60 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,500,000 ریال ماهانه
3,500,000 ریال سه ماهه
6,500,000 ریال شش ماهه
12,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 60 گیگ

پهنای باند 500 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 75 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,800,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 90 گیگ

پهنای باند 800 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 99 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

2,150,000 ریال ماهانه
5,000,000 ریال سه ماهه
9,000,000 ریال شش ماهه
17,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 120 گیگ

پهنای باند 1100 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 120 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

2,600,000 ریال ماهانه
6,000,000 ریال سه ماهه
11,000,000 ریال شش ماهه
20,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
نمایندگی هاست ایران 150 گیگ

پهنای باند 1500 گیگابایت
تعداد اکانت سی پنل مجاز 150 اکانت
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

3,100,000 ریال ماهانه
7,000,000 ریال سه ماهه
13,000,000 ریال شش ماهه
24,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید