هاست 1 گیگ ایران

پهنای باند 40 گیگابایت
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

110,000 ریال ماهانه
300,000 ریال سه ماهه
550,000 ریال شش ماهه
950,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 2 گیگ ایران

پهنای باند 50 گیگابایت
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

140,000 ریال ماهانه
390,000 ریال سه ماهه
690,000 ریال شش ماهه
1,150,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 5 گیگ ایران

پهنای باند 70 گیگابایت
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

220,000 ریال ماهانه
630,000 ریال سه ماهه
1,100,000 ریال شش ماهه
1,850,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 10 گیگ ایران

پهنای باند 100 گیگابایت
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

250,000 ریال ماهانه
760,000 ریال سه ماهه
1,300,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست 20 گیگ ایران

پهنای باند 150 گیگابایت
مصرف cpu تا 20 درصد از یک هسته
تعداد اکانت FTP نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اد دامین 1 عدد
SSL رایگان
سایر امکانات نامحدود

380,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
1,800,000 ریال شش ماهه
2,990,000 ریال سالانه
سفارش دهید