مستر ریسلر هاست NVME آلمان

MRP-10g

اکانت نمایندگی مجاز 5 عدد
اکانت cpanel مجاز 16 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

850,000 ریال ماهانه
1,990,000 ریال سه ماهه
3,790,000 ریال شش ماهه
6,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-20g

اکانت نمایندگی مجاز 10 عدد
اکانت cpanel مجاز 35 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,250,000 ریال ماهانه
2,900,000 ریال سه ماهه
5,500,000 ریال شش ماهه
9,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-40g

اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
اکانت cpanel مجاز 60 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,700,000 ریال ماهانه
3,990,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
13,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-60g

اکانت نمایندگی مجاز 20 عدد
اکانت cpanel مجاز 75 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,990,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سه ماهه
8,500,000 ریال شش ماهه
15,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-90g

اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
اکانت cpanel مجاز 99 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

2,350,000 ریال ماهانه
5,490,000 ریال سه ماهه
9,990,000 ریال شش ماهه
18,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-120g

اکانت نمایندگی مجاز 30 عدد
اکانت cpanel مجاز 120 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

2,800,000 ریال ماهانه
6,500,000 ریال سه ماهه
12,000,000 ریال شش ماهه
21,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-150g

اکانت نمایندگی مجاز 35 عدد
اکانت cpanel مجاز 150 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

3,300,000 ریال ماهانه
7,500,000 ریال سه ماهه
14,000,000 ریال شش ماهه
25,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-200g

اکانت نمایندگی مجاز 40 عدد
اکانت cpanel مجاز 200 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

3,990,000 ریال ماهانه
9,500,000 ریال سه ماهه
18,000,000 ریال شش ماهه
31,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-300g

اکانت نمایندگی مجاز 80 عدد
اکانت cpanel مجاز 500 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

5,700,000 ریال ماهانه
12,500,000 ریال سه ماهه
24,000,000 ریال شش ماهه
43,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-500g

اکانت نمایندگی مجاز 50 عدد
اکانت cpanel مجاز 300 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

8,200,000 ریال ماهانه
18,500,000 ریال سه ماهه
34,000,000 ریال شش ماهه
63,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید