مستر ریسلر هاست NVME آلمان

MRP-10g

اکانت نمایندگی مجاز 5 عدد
اکانت cpanel مجاز 16 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

850,000 ریال ماهانه
1,990,000 ریال سه ماهه
3,790,000 ریال شش ماهه
6,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-20g

اکانت نمایندگی مجاز 10 عدد
اکانت cpanel مجاز 35 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,250,000 ریال ماهانه
2,900,000 ریال سه ماهه
5,500,000 ریال شش ماهه
9,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-40g

اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
اکانت cpanel مجاز 60 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,700,000 ریال ماهانه
3,990,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
17,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-60g

اکانت نمایندگی مجاز 20 عدد
اکانت cpanel مجاز 75 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

1,990,000 ریال ماهانه
4,500,000 ریال سه ماهه
8,500,000 ریال شش ماهه
19,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-90g

اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
اکانت cpanel مجاز 99 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

2,750,000 ریال ماهانه
8,000,000 ریال سه ماهه
1,300,000 ریال شش ماهه
24,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
MRP-120g

اکانت نمایندگی مجاز 30 عدد
اکانت cpanel مجاز 120 عدد
SSL رایگان Let's Encrypt
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل Cpanel و WHM
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی
تحویل سرویس آنی!
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از شیراز وب هاست نوشته شده باشد

3,200,000 ریال ماهانه
9,500,000 ریال سه ماهه
17,500,000 ریال شش ماهه
33,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید