خدمات لایسنس

لایسنس سی پنل( سرور اختصاصی)

نصب توسط ما به صورت رایگان انجام میشود.
تحویل آنی

  • امکان تغییر آی پی دارد
لایسنس سی پنل( سرور مجازی)

نصب توسط ما به صورت رایگان انجام میشود.
تحویل آنی

  • امکان تغییر آی پی دارد
لایسنس کلود لینوکس

نصب توسط ما به صورت رایگان انجام میشود.
تحویل آنی

  • امکان تغییر آی پی دارد