هاست دانلود و آپلود

در سرور دانلود هیچ گونه بک آپ گیری توسط ما انجام نمیشود

هاست دانلود 1 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 30 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • ندارد امکان ایجاد دیتابیس
25,000 ریال ماهانه
70,000 ریال سه ماهه
140,000 ریال شش ماهه
250,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 2 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 40 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • ندارد امکان ایجاد دیتابیس
30,000 ریال ماهانه
85,000 ریال سه ماهه
160,000 ریال شش ماهه
300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 3 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 3 گیگابایت مقدار فضا
 • 50 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • ندارد امکان ایجاد دیتابیس
35,000 ریال ماهانه
100,000 ریال سه ماهه
190,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 5 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • ندارد امکان ایجاد دیتابیس
60,000 ریال ماهانه
170,000 ریال سه ماهه
330,000 ریال شش ماهه
600,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 10 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 200 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
110,000 ریال ماهانه
320,000 ریال سه ماهه
590,000 ریال شش ماهه
950,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 20 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگ پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
200,000 ریال ماهانه
570,000 ریال سه ماهه
990,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 35 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 35 گیگابایت مقدار فضا
 • 1 ترا پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
290,000 ریال ماهانه
790,000 ریال سه ماهه
1,290,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 50 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 50 گیگابایت مقدار فضا
 • 2 ترا پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
390,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
1,990,000 ریال شش ماهه
3,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 70 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 70 گیگابایت مقدار فضا
 • 2.5 ترا پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
590,000 ریال ماهانه
1,500,000 ریال سه ماهه
2,500,000 ریال شش ماهه
4,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید
هاست دانلود 100 گیگ

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !

 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • 3 ترا پهنای باند ماهانه
 • سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد اکانت ftp
 • بله پشتیبانی از PHP
 • دارد امکان ایجاد دیتابیس
690,000 ریال ماهانه
1,750,000 ریال سه ماهه
2,990,000 ریال شش ماهه
5,490,000 ریال سالانه
سفارش دهید