بنا بر اطلاعیه Verisign (تامین‌کنندگان بین‌المللی دامنه com) مطابق سال قبل که دامنه .com با افزایش 7 درصدی همراه بود از یکم سپتامبر سال جاری (یا به عبارتی دهم شهریور ماه 1400) قیمت ثبت یا تمدید دامنه‌های COM. تا حدود ۷% افزایش پیدا می‌کند. توجه کنید که این افزایش قیمت به‌صورت سالانه و پلکانی خواهد بود!
بر اساس توافقنامه های جدیدی که با دولت آمریکا و ICANN منعقد کرد ، این شرکت توانسته مجوز چنین اقدامی را دریافت کند.
این توافق باعث افزایش 7 درصدی قیمت ها در سال جاری و هر سه سال آینده می شود. این بدان معناست که قیمت های عمده فروشی تا سال 2025  حدود 20  درصد افزایش خواهد داشت، تا جایی که تا سال (۱۴۰۸) ۲۰۳۰ با افزایش قیمت حدوداً ۵۰ درصدی (نسبت به امسال و بدون در نظر گرفتن مالیات) روبرو خواهیم شد.
توجه کنید که نمودار بر اساس قیمت دلاری دامنه است و اگر قیمت ارز در ایران نیز افزایش پیدا کند این افزایش قیمت بسیار محسوس تر خواهد بود!
نکته: به دلیل اینکه Verisign تنها نماینده انحصاری فروش دامنه دات کام می باشد،این افزایش قیمت به صورت سراسری بوده و تمامی ریجسترارها را تحت تاثیر خواهد گذاشت.
تا 30 روز دیگر دامنه های .com همچنان با قیمت فعلی قابل ثبت و تمدید هستند.(میتوانید زودتر از موعد نیز تمدید کنید یا حتی چند ساله تمدید کنید)
با تشکر
@shirazwebhostیک شنبه, August 8, 2021

« برگشت